ing. Zdeněk Drvota

Ing. Zdeněk Drvota

Jste na nových stránkách www.drvota.net – uložte si, prosím, tuto novou adresu.
neděle 14. 07. 2024

Citát dne:

Dvě věci na světě jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost. i když s tím vesmírem si nejsem tak úplně jist.
– Albert Einstein

Víte, že...

 • 13. 3. 1989 byl definován World Wide Web, předložen návrh HTTP a HTML?
 • 14. 3. mají svátek všichni administrátoři Unix, Linux systémů?
 • 28. 3. mají svátek všichni učitelé (Den učitelů)?

Ing. Zdeněk Drvota,
životopis – curriculum vitae

(rodné příjmení Bahník – do 1992)

 

Profesionální úspěchy, zkušenosti a znalosti

Obsluha PC, systémy, aplikace

 • MS-DOS, Windows 2.0, 3.1, 3.11, 95, 98, ME, NT 4, 2000, XP (ovládání, instalace, konfigurace, administrace workstation i server)
 • GNU/Linux RedHat, Mandrake, Mandriva (ovládání, instalace, základní konfigurace a administrace)
 •  kancelářské aplikace - MS Office, Word, Excel, Outlook, Access, PowerPoint, FrontPage
 • DTP, grafika – Ventura Publisher, Aldus PageMaker, Corel Draw, Adobe Photoshop, TrueSpace (od roku 1991 samostatně připravoval a vydával informační občasník pro VŠCHT "VěStník")
 • Internet – (od 1989 studuje sítě WAN. Pracoval přímo v síti EARN/BITNET a INTERNET od jejich počátků, zprostředkovával výměnu informací, převážně e-mailů mezi uzlem CSPACT11 ve VS VŠCHT a sítěmi EARN/BITNET/INTERNET. Nyní programuje a spravuje mimo jiné vlastní web server)

Programování

 • Assembler – pro CPU Intel 8080 (PMI-80, IQ-151), 6502 (Commodore 116), Intel 80x86 (PC), EC-1033, IBM-4381 (systémové programování, např. emulace terminálu 3270 na osobním počítači PC, přenosy souborů mezi MS-DOS a VM/CMS, reverzní inženýrství)
 • BASIC, VB, VBScript - IQ-151, Commodore, PC (statistické výpočty, optimalizace, běžné úkoly VBS, ASP)
 • FORTRAN – EC-1033 (hlavně v oblasti predikce biologické aktivity pesticidů řešeného pomocí výpočetní techniky, s návrhem a programováním vlastního vyvinutého systému ACMOR; výpočet spekter IR, Raman, NMR molekul)
 • PASCAL, Delphi – EC-1033, PC (školní rozvrh, součást ACMOR, dále různé běžné úkoly)
 • xBase, dBase, FoxBase, FoxPro, Visual FoxPro – PC (např. systém ASPD – Automatizovaný systém projektové dokumentace pro Cheming, Leguan pro MPO ČR, ISNTDJE pro NTD jaderné energetiky, finanční aplikace LEASE a L&FA pro sledování a vyhodnocování leasingových a jiných finančních a účetních operací, sledování finančních toků
 • HTML, ASP technologie (statické stránky, VBScript, částečně JS, PHP, Perl)
 • SQL – práce s databázemi MS SQL 7, 2000, MySQL (dynamické generování stránek, sběr a vyhodnocování informací, informační systém pro Celostátní přehlídku SOČ)
 • tvorba programů na zakázku

Správa sítí

 • peer-to-peer, Windows for Workgroups 3.11, Windows 9x
 • klient-server, Novell Netware 3.11, Windows 2000, některé práce i na systémech GNU/Linux, UNIX System V
 • externí správa sítí, odstraňování virů, spyware a jiných malware, security a firewall
 • CCNA1 (CCNA Exploration: Network Fundamentals)
 • CCNA2 (CCNA Exploration: Routing Protocols and Concepts)
 • CCNA3 (CCNA Exploration: LAN Switching and Wireless)
 • CCNA4
 • CCNAS (CCNA Security)

Práce s výpočetní technikou-hardware

 • mikropočítače: PMI-80, programování ve strojovém kódu; IQ-151, programování – BASIC; Commodore 116 programování BASIC + ASM
 • IBM PC, montáž, servis, programování ASM a vyšší jazyky, prodej
 • Apple Macintosh, Apple System 7, programování-lokalizace software, prodej
 • Mainframe EC-1033, operování IBM OS-MVT, programování ASM+ vyšší jazyky; IBM-4381, operování OS VM/SP Rel.6, VM/CMS, administrování, systémové programování ASM a vyšší jazyky
 • LAN-kabeláž Ethernet, BNC, TP, switch, hub, rozvody; WAN-modemy, konfigurace
 • Osvědčení podle Vyhlášky 50/78 Sb., paragraf 8

Chemie

 • 1988 promován inženýrem chemie na VŠCHT v Pardubicích, obhájena diplomová práce na Katedře organické chemie "Syntéza, kinetika a mechanismus cyklizace substituovaných 1-(2-aryloxykarbonylfenyl)-3-fenyltriazenů" (vedoucím práce prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.)
 • od druhého ročníku VŠ se rovněž účastnil celostátních a mezinárodních vědeckých konferencí s prezentováním vlastních prací, hlavně v oblasti predikce biologické aktivity pesticidů řešeného pomocí výpočetní techniky, s návrhem a programováním vlastního vyvinutého expertního systému ACMOR, aplikací chemometrie, publikoval v odborných časopisech
 • druhého ročníku VŠCHT se účastnil Studentské vědecké odborné činnosti, ve 2. ročníku přihlášeny dvě práce (1. místo ve fakultním kole), ve 3. ročníku opět dvě práce, (s oběma postup a účast v celostátním kole), ve 4. ročníku jedna práce a (1. místo a cena SCHS při SAV v celostátním kole)
 • od druhého ročníku na VŠCHT pracoval jako pomocná vědecká síla a pomocná pedagogická síla na Katedře organické chemie, s podílem na výuce při cvičeních z odborných předmětů
 • od šk.roku 1984/85 členem Československé chemické společnosti, za školní rok 1983/84 a 1984/85 propůjčen titul Vzorný student
 • na střední škole účast v celostátních kolech chemické olympiády pro střední chemické školy, 1981 na 3.místě, 1982 na 13. a 1983 na 1.místě, členem ČSVTS, Vzorný student

Publikační činnost

 • Bahník Z., Pytela O., Svoboda P.: Projekt analýzy a predikce pesticidní aktivity v závislosti na molekulové struktuře látek. 8. Biografický den v rámci 9. Sjezdu Čs. farmaceutické společnosti. Hradec Králové 29.5.1986.
 • Pytela O., Bahník Z.: Predikce nositelů pesticidní aktivity. Využití metody QSAR v zemědělství. Brno 14.1.1987.
 • Bahník Z., Pytela O.: Využití výpočetní techniky při analýze společných znaků pesticidů. 9. Bioorganické dny, Modra 25.-27.5.1987.
 • Pytela O., Bahník Z.: Kinetika a mechanismus cyklizace substituovaných 1-(2-aryloxykarbonylfenyl)-3-fenyltriazenů. 44. Sjezd Československé společnosti chemické, Brno 5.-8.7.1988
 • Pytela O., Bahník Z.: Expertní systém ACMOR pro analýzu a predikci pesticidní aktivity. Aplikace expertních systémů v chemii a biologii. Liblice 5.-.6.1989.
 • Bahník Z., Pytela O.: Vztah mezi typem účinku a strukturou pesticidů. XI. Bioorganické dni, Modra 18.-19.9.1990.
 • Pytela O., Bahník Z.: Synthesis, Kinetics and Mechanism of Cyclization of 1-(2-Aryloxycarbonylphenyl)-3-Phenyltriazenes. Collect. Czech. Chem. Commun. 55, 2692 (1990).
 • informační občasník Výpočetního střediska pro VŠCHT "VěStník", 1991-1993
 • Drvota, Z.Horálek, J.Panuška, I.: Fyzika ve výuce počítačových sítí na středních a vysokých školách - Optické vlákno. Sborník z konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 4 Srní 2009, 2009, vol. 4, p. 78-84. ISSN: 978-80-7043-785-8.
 • Horálek, J.,Drvota, Z.,Panuška, I.: Fyzikální principy optických vláken. Media4u Magazine, 2009, vol. 6, no. 2, p. 22-27. ISSN: 1214-9187.
 • Neradová, S.,Hubálovský, Š.,Drvota, Z.,Šedivý, J.: ZAČÍNÁME S JAVOU INSTALACE PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ JAVA DEVELOPMENT KIT A NASTAVENÍ EDITORU PSPAD. Media4u Magazine, 2009, vol. 6, no. 2, p. 28-30. ISSN: 1214-9187.
 • Neradová, S.,Hubálovský, Š.,Šedivý, J.,Drvota, Z.: ROBOTIKA PRO PRVNÍ STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL. Media4u Magazine, 2009, vol. 6, no. 2, p. 31-33. ISSN: 1214-9187.
 • Drvota, Z.: Výuka kancelářských aplikací. ICTE - Junior České Budějovice, České Budějovice, s. 1-17, (2009), (Sborník) ISSN: 978-80-7394-191-8.
 • Drvota, Z.: Výuka kancelářských aplikací, zkoušení studentů. Information and Communication Technology in Education, 2009, p. 45-50. ISSN: 978-80-7368-460-0.
 • Drvota, Z.: GPS navigace a geocaching jako její praktická aplikace ve volnočasové aktivitě. Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi 2010, Pardubice, s. 31-42, (2010), (Sborník). ISBN: 978-80-7395-297-6.
 • Drvota, Z.: GPS, měření a vizualizace dat. Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi 2011: současný stav a perspektivy. Univerzita Pardubice 29.4.2011.
 • Drvota, Z.: Pokroky v technologii geocachingu. Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi 2012, Pardubice, s. 15-20, (2012), (Sborník). ISBN: 978-80-7395-555-7.
 • Drvota, Z.: Experiment stratocaching. Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi 2013, Pardubice, s. 25-30, (2013), (Sborník). ISBN: 978-80-7395-744-5.
 • L. Švadlenka, Z. Drvota, I. Panuška : Inovativní posouzení strategie rozvoje datové sítě České pošty, s.p., (2013) (Výzkumná zpráva)
(Bahník, Z. = Drvota, Z.)

Pedagogická činnost

 • výuka IT (Informační technologie, Počítačové systémy) pro střední školy
 • výuka IT pro VOŠ
 • výuka na vysoké škole, přednášení a cvičení (Kancelářské aplikace – Office, Úvod do informačních technologií, Textové editory a tabulkové procesory, Bakalářský seminář)
 • výuka dospělých, rekvalifikační kurzy IT, individuální konzultační činnost na objednávku
 • Instructor Cisco Networking Academy

Ostatní

 • člen Mensa

 

Praxe, pracovní činnosti

2020–
 • Učitel předmětů Počítačové systémy a sítě, Výpočetní technika, pro SŠ
DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o., Pardubice
2012–
 • Legal Main Contact, Cisco Networking Academy, od 15.3.2012
Cisco Networking Academy při Univerzitě Pardubice
Katedra informatiky v dopravě, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
2011–
 • člen Ústřední komise SOČ, elektronické zpracování dat Celostátní přehlídky, od 7.1.2011
Středoškolská odborná činnost
2008–
 • Academy Equipment Manager, Cisco Networking Academy, od 9.12.2008
Regionální Cisco Networking Academy při Univerzitě Pardubice
Katedra informatiky v dopravě, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
2008–
 • Instruktor Cisco Networking Academy
RCNA/LCNA University of Pardubice
Katedra informatiky v dopravě, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
2006–
 • Asistent, učitel informatiky na VŠ
  Přednášející a cvičící učitel předmětů Informatika 3, Kancelářské aplikace – Office, Textové editory a tabulkové procesory, Úvod do informačních technologií, Bakalářský seminář
  Tajemník pro bakalářské zkoušky
Katedra informatiky v dopravě, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
1995–2009
 • Správce sítě, technik, programátor, administrátor, lektor, konzultant
FO, ZDS, spol. s r. o.
2002–2019
 • Učitel předmětů Informatika, Informatika a výpočetní technika, Informační a komunikační technologie, Počítačové systémy (Linux) pro SŠ a především VOŠ, pro denní i dálkové studium
Polabská soukromá obchodní akademii a VOŠ, s.r.o. Pardubice/Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o.
2002–
 • Lektor rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané, předmět obsluha PC, VT, IT, 25–34 hodin týdně
Academia, s.r.o.,(pro Úřad práce Chrudim, Pardubice)
1996–2000
 • Učitel předmětu Základy programování a informatiky, pro maturanty a pomaturitní studium
Gymnázium a střední odborná škola v Pardubicích
1997–1998
 • Učitel předmětu Informatika a Výpočetní technika
Integrovaná střední škola Pardubice-Polabiny
1995–2001
 • Správce sítě, konzultant a odborný lektor, programátor síťových aplikací
DB Invest, a.s., Pardubice
1996–1997
 • Lektor přeškolovacích kurzů zaměstnanců, Windows, Office
Institut vzdělávání v energetice s.r.o. ČEZ,a.s.
1995
 • Analytik a programátor, autor aplikace ISNTDJE jako součásti informačního systému NTD jaderné energetiky
SCIENCE SYSTEMS (CR) a.s.
1993–1997
 • Analytik a programátor síťových aplikací, autor databázové aplikace ASPD (Automatizovaný systém projektové dokumentace)
Cheming, a.s., Pardubice
1992–1996
 • Analytik a programátor, autor distribuované databázové aplikaci LEGUAN, pro organizaci procesu harmonizace právních dokumentů ČR a EU
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Utrin Praha
1990–1996
 • Lektor na řadě odborných kurzů v oboru zpracování informací, programování, Pascal, FoxPro, Windows, Office
Dům techniky Pardubice, Synthesia, a.s., ČEZ, a.s., Elektrárna Chvaletice, a další
1990–1991
 • Učitel předmětu Výpočetní technika a programování pro maturitní ročník
Sportovní škola v Pardubicích
1991–1992
 • Vedl přednášky a cvičení povinně volitelného předmětu "Databázové systémy a informační sítě" pro studenty 3. ročníku v rozsahu 1+1 hodina týdně
VŠCHT Pardubice
1990–1992
 • Samostatně vedl povinný předmět "Modelování a optimalizace" pro 5. ročník specializací KTOL, KTTV a KCHTPC, přednášky i cvičení 2+1 h. týdně
VŠCHT Pardubice
1989–1990
 • Výkon základní vojenské služby, velitel čety, zastupující velitel roty, nyní nadporučík v záloze
Chemické vojsko ČSLA
1988–1993
 • Systémový programátor PC, EC-1033, IBM-4381, administrátor, vedoucí IS
Výpočetní středisko VŠCHT Pardubice
1984–1988
 • pomocná vědecká síla, pomocná pedagogická síla
Katedra organické chemie VŠCHT Pardubice

 

Zaměstnání

1. 9. 2020–
 • Učitel předmětů Počítačové systémy a sítě
DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o., Pardubice
1. 9. 2006– Univerzita Pardubice
1. 1. 1995–
 • OSVČ
FO, ZDS, spol. s r. o., Pardubice
1. 10. 1994–31. 12. 1994
 • Hlavní programátor a konzultant
Bohumír Toušek, Pardubice
14. 5. 1993–30. 9. 1994
 • Programátor síťových aplikací
Cheming, a.s. Pardubice
1. 2. 1993–30. 4. 1993
 • Technik-programátor Apple Mac
ClassiCS, s.r.o, Pardubice
14. 11. 1988–31. 1. 1993
 • Vedoucí metodik útvaru informační soustavy
VŠCHT Pardubice, Výpočetní středisko

 

Vzdělání

2023
 • Doplňkové pedagogické studium
Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice, učitelství odborných předmětů pro střední školy a druhý stupeň základních škol
1988
 • VŠ, státní závěrečná zkouška – inženýr chemie
Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích (nyní Univerzita Pardubice), obor technologie výrob organických látek
1983
 • ÚSO, maturitní zkouška
Střední průmyslová škola chemická, Pardubice, obor chemická technologie, větev kontrolně-analytická
30. 9. 1997
 • Osvědčení podle Vyhlášky 50/78 Sb., paragraf 8.1, NN do 1000V třída A
Dům techniky, Pardubice
6. 6. 2008
 • CCNA Exploration 1: Network Fundamentals
CISCO Networking Academy, Pardubice
14. 7. 2008
 • CCNA Exploration 2: Routing Protocols and Concepts
CISCO Networking Academy, Pardubice
27. 10. 2008
 • CCNA Exploration 3: LAN Switching and Wireless
CISCO Networking Academy, Pardubice
3. 11. 2008
 • CCNA Exploration 4: Connecting Networks
CISCO Networking Academy, Pardubice
22. 1. 2010
 • CCNA Security
CISCO Networking Academy, UHK, Hradec Králové
5. 3. 2010
 • IT Essentials
CISCO Networking Academy, Hradec Králové
 • Kurzy, semináře a školení
TechNet Microsoft, MSDN, aj.

 

Valid HTML 4.01 StrictZjištění pageranku
Lonkova 469, 530 09 Pardubice, http://www.drvota.net/ e-mail: zdenek@drvota.net
Názvy a loga firem, organizací, služeb, produktů nebo výrobků použité na těchto stránkách mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Stránka naposled generována: 2024-07-14 22:52:10